Goud Sparen,Goud Kopen,Goudrekening
Geld zoals geld bedoeld is ! FGA NL, FysiekGoudAdvies Nederland

Ego-pensioen in opmars!

Een Nederlands onderzoek, uitgevoerd door de bekende statisticus Maurice De Hondt, berekende dat maar liefst 67 procent van de Nederlandse ondervraagden, voorstander is van een zogenaamd ‘ego-pensioen’.

fysiek goud,ego pensioen,goudpensioen,goudsparen,goud vermogensopbouw,goudzekerheid,goud is geld,geld goud,gouden toekomst,fga nederland,fysiek goud advies,goud=geld,

 Pensioen is een onderwerp waarmee je de mensen niet op het puntje van hun stoel krijgt. Dat valt te betreuren. Want wil je je stoel überhaupt nog kunnen bekostigen in de toekomst, dan is een pensioen dat je koopkracht in stand houdt cruciaal. En precies op dat punt gaat de zaak grondig mis. De koopkracht van onze aanvullende pensioenen gaat al meer dan tien jaar achteruit en dat zal nog zeker tien jaar voortduren. Uitgesteld loon, het beste pensioenstelsel van de wereld, eigendomsrechten?

Helaas, niemand die de moeite neemt zich op de hoogte te stellen. Daardoor kan het je ontgaan dat jong en oud grote problemen gaan ondervinden.

goud sparen, goud rekening, goud kopen, goud investeren, goud beleggen, goud abonnement, goudpensioen,fga nl,fysiek goud advies nederland,

De burger wil duidelijkheid en meer zekerheid

goudpensioen,gouden pensioen,ego pensioen,zelfstandige pensioen,fga nl,fysiek goud advies, goudsparen, fga abonnement,fga concepten,fga producten,

Ongetwijfeld zullen linksige beweren dat dit een teken is van de onsolidaire medemens. Echter, het is duidelijk dat de geëmancipeerde burger duidelijkheid en meer zekerheid wil. Dus winnen de ‘ego-spaarpotten’. Ten slotte, bij zo’n pensioenpot weet u als individu wat u er precies insteekt en vooral, u hebt de zekerheid dat je pensioenpot niet leeg is, omdat andere gepensioneerden er voordien niet mee kunnen gaan lopen. De welvaartsvastheid van de pensioenen staat steeds meer op de helling. Het Zilverfonds is leeg, en sinds sinds kort afgeschaft. Hoe moet het nu verder voor uw oude dag wanneer pensioenpotten ontoereikend zijn?

Op de eerste pensioenpijler zal u sowieso niet meer moeten rekenen. De pensioenen kunnen, door de problemen van de overheidsfinanciën en de vergrijzing, onmogelijk welvaartsvast gehouden worden.

Het was voormalig Minister en hoogleraar Frank Vandenbroucke die kort geleden nog stelde dat de pensioenen, voor de huidige 20- tot 40-jarigen, serieus gekort zullen worden.

De tweede pensioenpijler dan maar. Groepsverzekeringen, veelal de aanvullende pensioenen voor werknemers via de bedrijven, komen onder druk. Door de politiek van extreem lage rentevoeten (dankzij het beleid van de Europese Centrale Bank) vallen de rendementen naar omlaag. Officieel wordt gesteld dat de werkgever de verschillen moet bijpassen. Al wordt steeds meer duidelijk dat dit financieel niet haalbaar zal zijn, indien de rentes nog lang op bodemniveau blijven.

goudpensioen,gouden pensioen,ego pensioen,zelfstandige pensioen,fga nl,fysiek goud advies,goudsparen,fga abonnement,fga concepten,fga producten,

Zoals Professor Jef Vuchelen in het boek ‘Uw pensioen onder vuur: vecht terug!’ al stelde, is het overigens helemaal niet uitgesloten dat deze pensioenspaarpotten genationaliseerd zullen worden op termijn door de overheid.

Steeds meer mensen gaan uit noodzaak daarom inzetten op individuele spaarproducten, ter compensatie voor de (te nemen) verliezen.

Door heel wat economen wordt gesteld dat zo’n individueel spaarplan minder opbrengt dan wanneer dit op macro-niveau voor een grote groep mensen gebeurt. Dit heeft te maken met het spreiden van risico’s over een hele samenleving. Zowel voor de mogelijke verliezen (rendabiliteit aandelen, obligaties enz.) als voor de onzekerheid aangaande de levensverwachting van individuele personen zelf. Dit is echter een uitzondering bij een fysiek goudplan op maat. Die op verschillende manieren een oplossing kunnen bieden voor u en later.

goudpensioen,gouden pensioen,ego pensioen,zelfstandige pensioen,fga nl,fysiek goud advies, goudsparen, fga abonnement,fga concepten,fga producten,

Niemand kan immers voorspellen hoelang hij of zij nog te leven heeft en hoelang zijn pensioenpot dus nog geld moet bevatten.

Gouden pensioen daarom ;

goudpensioen,gouden pensioen,ego pensioen,zelfstandige pensioen,fga nl,fysiek goud advies, goudsparen, fga abonnement,fga concepten,fga producten,
 • O.a. fysiek goud wordt gebruikt als een hedge tegen schommelingen in vreemde valuta, met name de Amerikaanse dollar. Als ’s werelds belangrijkste handelsvaluta in prijs stijgt, dan daalt over het algemeen de goudprijs in dollars. Echter, een waardedaling van de dollar in vergelijking met de andere belangrijke valuta’s zorgt voor een stijging van de goudprijs. Om deze reden is goud een van de meest effectieve beleggingen gebleken als bescherming tegen een daling van de dollar en uw pensioen.
 • Op de lange termijn behoudt goud zijn koopkracht. Gezien de echte goederen en services die ermee gekocht kunnen worden, is de waarde van goud al eeuwenlang opvallend stabiel. Daartegenover staat dat de koopkracht van veel valuta’s gedaald is, wat vooral te wijten is aan de stijgende prijs van goederen en diensten. Beter gezegd, de ontwaarding van de valuta. Daarom vertrouwen investeerders en landen vaak op goud om de effecten van inflatie en schommelende valuta’s tegen te gaan. Dus ook goed voor uw pensioen.
 • De vraag naar goud is de laatste tijd aanhoudend gegroeid, dankzij onder andere de stijgende inkomensniveaus op de grootste markten. Deze factoren van vraag en aanbod hebben het fundament gelegd voor het meest positieve vooruitzicht van goud in meer dan een kwart eeuw. Wat u weer zekerheid biedt voor later.
Goudpensioen, goud pensioen, gouden pensioen, fysiek goud pensioen, goud vermogensopbouw, goudsparen,

Kijk naar onze mogelijkheden met goud, en de vele opties met goud fysiek en als spaarrekening of betaal.

 1. Goud abonnementen
 2. Goud rekening
 3. Goud kaarten
 4. Goud geschenk
goudpensioen,gouden pensioen,ego pensioen,zelfstandige pensioen,fga nl,fysiek goud advies, goudsparen, fga abonnement,fga concepten,fga producten,

Een voorbeeld van mogelijkheden met onze goudleveranciers ziet u hier onder beschreven staan. Een van onze meest gebruikte abonnementen op dit moment is ABO en BGS abonnement / rekening.  Beide flexibel, u heeft eigen controle en met een bewezen resultaat over de laatste 5, 10, 20, jaar gemiddeld minimaal 9,2%.

Goud Abonnement ook wel Goud Abo

Bestaat uit een betaling éénmalig van min.  € 750,- en daarna maandelijks een overboeking van min. € 50,-  voor 120 maanden of minimale looptijd van 24 maanden. Plus 7% korting over de goudprijs inkoop. Zo bouwt u toch een mooie investering op, met een kleine maandelijkse uitgave. Voor de éénmalige betaling, ontvang u na 120 termijnen, bij €  750,- 1e betaling, 15 gram bonusgoud retour.

 • Kosten (inschrijving éénmalig)
 • Geen meerwerk
 • Geen opslag kosten
goud abo,goudrekening,goud abonnement,pim producten,pim gold,pim goud,goud abonnementen,fga producten,fysiek goud advies,

BGS - éénmalige aankoop met gedeeltelijke uitlevering 

Inleg start vanaf min. € 10.000,-. Directe toegang tot goudmarkt tegen de goldspotprijs. Uitgaand van een looptijd van 1 jaar. Het eerste deel krijgt u direct geleverd tegen de actuele goldspotprijs. Het tweede deel ontvangt u na 12 maanden. Het tweede deel heeft u ook voor de goldspotprijs aangekocht. Bij uitlevering ontvangt u 7,2% in gewicht aan extra bonusgoud over het tweede deel.

 • Kosten 1%  (van het inschrijf bedrag)
 • Geen méérwerk
 • Geen opslag kosten
 • Verzend kosten
 • Levering van het eerste deel binnen 21 werkdagen na ontvangst betaling en opdracht


goud bgs,goudrekening,goud abonnement,pim producten,pim gold,pim goud,goud abonnementen,fga producten,fysiek goud advies,

Voor meer informatie neem contact op:

goud spaar,fga nl,goudpensioen,goudrekening,goud abonnement,pim producten,pim gold,pim goud,goud abonnementen,fga producten,fysiek goud advies,