Goud Sparen,Goud Kopen,Goudrekening
Geld zoals geld bedoeld is ! FGA NL, FysiekGoudAdvies Nederland

De dollar als wereldreservemunt: 

In 1944 werd tijdens de Bretton Woods conferentie een financieel-economisch overeenkomst gesloten waarbij de US Dollar de onbetwiste wereldreservemunt werd. Het werd het anker van een monetair systeem, waarbij alleen de dollar kon worden ingewisseld bij de Federal Reserve voor goud. De dollar als wereldreservemunt was gebaseerd op een goudstandaard. ÉÉN dollar was zelf gekoppeld aan een goudkoers van 35 dollar per ons.

In ieder geval, de Amerikanen hadden na de Tweede Wereldoorlog zo’n 75 % van de wereldwijde goudvoorraad onder controle. Op basis van deze nieuwe goudstandaard gebaseerd op de dollar kon er een systeem van vaste wisselkoersen worden ontwikkeld voor de verschillende munten. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds werd opgericht, waarbij het de taak werd van het IMF om het economisch en financieel beleid van de verschillende landen te controleren. Alle internationale handel in grondstoffen konden alleen nog maar worden geprijsd en gekocht in dollars. Dit betekende dat elk land eerst dollars moest kopen om vervolgens haar eigen grondstoffen weer aan iemand te verkopen. De goedkoopste manier om dollars te bemachtigen was door te handelen met de V.S.

Geen dekking goud voorraad

Helaas, de Verenigde Staten maakte misbruik van de situatie door het voeren van nieuwe oorlogen. De Golf van Tonkin was een valse vlag operatie om in de oorlog verwikkeld te raken. De Vietnam Oorlog zorgde ervoor dat er veel te veel dollars werden bijgedrukt, zonder dat deze waren gedekt door goud. De hoeveelheid dollars in omloop was 5 tot 7 keer groter dan de goud voorraad die als waarborg moest dienen. Deze situatie werd met argwaan aangezien en vele landen besloten om de aangekochte en verworven dollarvoorraden te verkopen voor goud! Ze begonnen in feite het goud terug te kopen waarop de US Dollar haar status als wereldreservemunt op baseerde. De goudvoorraad kromp snel in de Verenigde Staten.

Dollar waarde, dollar schuld geld

    De Verenigde Staten was genoodzaakt om in 1971 de goudstandaard plotseling los te laten om zichzelf te redden. De dollar werd op deze dag weer een vertrouwensmunt, fiatgeld zonder enige dekking. De goudstandaard, die al eeuwen de grondslag vormde van de monetaire wereldorde, werd losgelaten. Alle landen gingen vanaf die dag dan noodgedwongen over op een stelsel van zwevende wisselkoersen, die ten opzichte van elkaar dagelijks van waarde konden veranderen. De jaren die daarop volgden waren financieel super volatiel en instabiel! De dollar werd een probleem voor de hele wereld.

Ontstaan Petro Dollar

De oplossing om meer stabiliteit te krijgen in de dollar en de geloofwaardigheid te behouden als een wereldreservemunt sloot de V.S. een overeenkomst met het Wahabistische Koninkrijk van Saoedi Arabië in 1973. Saoedi Arabië was het land met de grootste olievoorraad ter wereld en ging akkoord alléén nog maar dollars te accepteren als betalingsmiddel voor haar olievaten. Saoedi Arabië kreeg de garantie om altijd de steun van het Amerikaanse leger te krijgen bij het beschermen van het land tegen vijanden en het beveiligen van de olievelden. Alle andere OPEC-landen volgden Saoedi Arabië. In ruil voor militaire assistentie en bescherming zouden deze landen alleen nog maar dollars accepteren. De dollar als wereldreservemunt werd nu gedekt door de olie van de OPEC. In plaats van goud gebruikt de V.S. olie om de positie van de dollar als wereldreservemunt te behouden. De petrodollar is een oliestandaard en garandeerde ook dat de OPEC landen zouden blijven investeren in Amerikaanse staatsobligaties. De Federal Reserve kon nu in feite ongelimiteerd dollars laten bij drukken en de Amerikaanse staat kan hierdoor ook de staatsschuld ongelimiteerd laten oplopen. In die zin zou je kunnen zeggen dat de US Dollar een Petro Debt Dollar is geworden. Natuurlijk, deze vlieger gaat alleen maar op zolang olie alleen maar in dollars kan worden verhandeld.

China, Iran en Rusland hebben geen vertrouwen meer in de Petro Debt Dollar en werken aan een voorzichtige ontmanteling van de Petro Dollar. Het probleem is dat er een schuldenbom aan vast zit. Wanneer de Petro-Dollar van haar troon wordt gestoten zal dit ongekende, enorme gevolgen hebben voor ons financieel systeem in vooral het Westen.

    Kortom we leven in zeer onzekere tijden en het kopen van fysiek goud nu de prijs nog laag staat is niet onverstandig!

Terroristische organisaties

Een ander probleem is dat haar voornaamste bondgenoten in de OPEC, Saudië Arabië en de Emiraten er een sectarische, extreme ideologische variant van de Islam er op na houden: het Wahabisme. De overtollige Dollars worden gepomd in organsaties die het Wahabisme verspreiden over de Islamitische wereld, vooral in Pakistan, Afghanistan. De geheime diensten hebben zelfs geld en middelen gegeven aan terroristische organisaties met een Wahabistische ideologie, zoals de ISIS! De ISIS heeft de ruimte en geld gekregen van de Amerikaanse en Saudische inlichtingendiensten om in macht te groeien. De Petro-Dollar is gekoppeld aan het Wahabisme en geheime diensten gebruiken dit om een bloedige verdeel- en heerspolitiek te spelen. Deze politiek is volledig uit de hand gelopen.